Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

Πρόσκληση μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΕΚΑΠ Α.Ε.» για την Έκτακτη Γενική συνέλευση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

No Comments