Πρόσκληση μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Πρόσκληση μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Πρόσκληση μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΕΚΑΠ Α.Ε.» για την Ετήσια Γενική συνέλευση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

No Comments