ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2017

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2018

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2015

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2016

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2014 (Notes)

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2014 (Ισολογισμός)